motorolka typ 850 z podwojnym kolem zebatym

motorolka z kołem zębatym